فعالیت های رشته بینایی سنجی

 

  • تجويز نمره عينك جهت رفع عيوب انكساري

·          بررسي و تجويز عينك به كمك داروهاي سيكلوپلژيك

·          تجويز لنزهاي تماسي (كنتاكت لنز )

·          بررسي نارسايي هاي بينايي بزرگسالان

·          بررسي نارسايي هاي بينايي كودكان

·          بررسي و تشخيص نارسايي هاي اختلال ديد دوچشمي و درمان غير دارويي

·          انجام تست هاي تشخيص بيماري هاي بخش قدامي چشم از قبيل گلوكوم ، كاتاراكت و ....

·          تجويز وسايل كمك بينايي در افراد   VisionLow  (كم بينا )

·          تشخيص اختلالات حركتي چشم ( انحرافات چشمي )

·          تمرينات ارتوپديك به منظور درمان غير جراحي  اختلالات حركت چشم

·          اندازه گيري ميدان بينايي

·          ارزيابي ديد رنگ و بعد

·          انجام تست هاي ويژه از قبيل توپوگرافي – پاكيمتري – الكترودياگنوستيكر  و سونو گرافي چشم

·          بينايي درماني به روش هاي غير دارويي و غير جراحي فليكشين هاي غير طبيعي ، آمبليو تراپي (درمان تنبلي چشم )

·          تمرينات ويژه جهت ارتقاي مهارت هاي بينايي براي شاغلين در حرف ورزشكاران و ...

·          انجام معاينات اپتومتريك و صدور گزارش استخدامي

·          مشاوره در امور بهداشتي چشم و بينايي در محيط هاي كار ، صنايع دولتي و ...

·          ساخت و ارائه عينك طبي

 

رتبه های اعضای هیات علمی

استاد                         1 نفر

استاد یار                     3 نفر

 مربی                       2 نفر

 

 

        تعداد اختراعات توسط اعضای هیات علمی       5 مورد

تعداد کتب انتشار یافته توسط اعضای هیات علمی                     35 عنوان 

 

 

 

 

ساخت دستگاه رادیوسکوپ برای اندازه گیری پارامترهای لنز هارد

دکتر محمد آقازاده امیری، دکتر سید مهدی طباطبایی، رضا ایرانی

 

 

 
 
 
 
 

کلینیک بینایی سنجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های رشته بینایی سنجی

 

  • تجويز نمره عينك جهت رفع عيوب انكساري

·          بررسي و تجويز عينك به كمك داروهاي سيكلوپلژيك

·          تجويز لنزهاي تماسي (كنتاكت لنز )

·          بررسي نارسايي هاي بينايي بزرگسالان

·          بررسي نارسايي هاي بينايي كودكان

·          بررسي و تشخيص نارسايي هاي اختلال ديد دوچشمي و درمان غير دارويي

·          انجام تست هاي تشخيص بيماري هاي بخش قدامي چشم از قبيل گلوكوم ، كاتاراكت و ....

·          تجويز وسايل كمك بينايي در افراد   VisionLow  (كم بينا )

·          تشخيص اختلالات حركتي چشم ( انحرافات چشمي )

·          تمرينات ارتوپديك به منظور درمان غير جراحي  اختلالات حركت چشم

·          اندازه گيري ميدان بينايي

·          ارزيابي ديد رنگ و بعد

·          انجام تست هاي ويژه از قبيل توپوگرافي – پاكيمتري – الكترودياگنوستيكر  و سونو گرافي چشم

·          بينايي درماني به روش هاي غير دارويي و غير جراحي فليكشين هاي غير طبيعي ، آمبليو تراپي (درمان تنبلي چشم )

·          تمرينات ويژه جهت ارتقاي مهارت هاي بينايي براي شاغلين در حرف ورزشكاران و ...

·          انجام معاينات اپتومتريك و صدور گزارش استخدامي

·          مشاوره در امور بهداشتي چشم و بينايي در محيط هاي كار ، صنايع دولتي و ...

·          ساخت و ارائه عينك طبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست