واحد فن آوری اطلاعات
 
 
 

 

واحد فن آوری اطلاعات دانشکده زیر نظر ریاست محترم دانشکده و مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه اداره میشود.

هدف این واحد تداوم جریان تحقیق در زمینه فناوری و اطلاعات و همچنین بررسی و توسعه راهکارهایی در خصوص سهولت دسترسی کاربران به منابع نرم افزاری و سخت افزاری و داده ها می باشد.

 

رئوس وظایف واحد فن آوری اطلاعات :

Ø  تحلیل و بررسی ضرورت نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز

Ø  تحلیل و توسعه زیر ساختهای شبکه و سرویس های شبکه

Ø  نظارت بر قراردادهای مرتبط با واحد

Ø   تحلیل و بررسی انواع سطوح دسترسی کاربران

 

این واحد شامل بخش های زیر است :

 
1- سخت افزار
2- نرم افزار
3- اینترنت
4- شبکه
5- پرتال
6- آموزش و اطلاع رسانی
7- مخابرات
8- سایت کامپیوتر تحصیلات تکمیلی
9- همکاران 

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست