ریاست دانشکده علوم توانبخشی

 دکتر محمد محسن روستایی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی 

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک : roosta@sbmu.ac.ir

 

شرح وظایف ریاست دانشکده

 

 سیدمحمدحسین امامی

سمت: مسئول دفتر

پست الکترونیک: emami1349@gmail.com

تلفن مستقیم: 77861407

تلفن : 77548942 77561721

تلفن داخلی :212

 


 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست