مسئول ارتقای هیات علمی

دکتر صدیقه سادات نعیمی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی 

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیک : naimi.se@sbmu.ac.ir

 

 

 الهه رستمزاد

 سمت: کارشناس واحد ارتقای هیات علمی

 

 پست الکترونیک: e.rostamzad@sbmu.ac.ir

 

 تلفن مستقیم : 77561410

تلفن: 77548942 77561721 داخلی 210

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست