دکتر محسن عابدی

مدیر امور پژوهش

 

شرح وظایف

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی- استادیار 

پست الکترونیک

mohsenabedi110@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Abedi

تلفن تماس (داخلی)

77561721 داخلی 242

 

معرفی واحد پژوهش

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست