• تاریخ انتشار : 1402/12/16 - 12:02
  • بازدید : 124
  • تعداد بازدیدکننده : 119
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
به مناسبت روز جهانی شنوایی توسط اعضای دانشکده توانبخشی انجام شد

ارزیابی شنوایی کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه

به مناسبت روز جهانی شنوایی و در راستای برنامه های مراقبت شنوایی، کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه مورد ارزیابی شنوایی قرار گرفتند.

به گزارش واحد روابط عمومی، تعداد ۷۷ نفر از کارکنان معاونت بهداشت در قالب طرح ارزیابی شنوایی توسط گروهی سه نفره از دانشکده توانبخشی به سرپرستی دکتر فاطمه حیدری مورد معاینه قرار گرفتند.

  • گروه خبری : اخبار یاهویی دانشکده
  • گروه خبری : 139778
کلمات کلیدی

تصاویر

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست