• تاریخ انتشار : 1403/04/11 - 09:51
  • بازدید : 84
  • تعداد بازدیدکننده : 72
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری آزمون آسکی در گروه بینایی سنجی

آزمون آسکی ترم ۸ بینایی سنجی در تاریخ 10 تیر۱۴۰۳ با حضور استادان و دانشجویان برگزار شد.

به گزارش واحد روابط عمومی در این آزمون ۴۳ دانشجو در ۸ ایستگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  • گروه خبری : اخبار یاهویی دانشکده
  • گروه خبری : 144049
کلمات کلیدی

تصاویر

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست