زهره سمیعی

 مسئول امور دانشجویی  وکارشناس امور فرهنگی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی

شرح وظایف

پست الکترونیک:Samiei.zohre@yahoo.com

تلفن مستقیم:  77548942

تلفن: 77561721 داخلی 213

 

وحید محمدزاده

مسئول تربیت بدنی

مدرک تحصیلی: کاردانی معماری

شرح وظایف

تلفن مستقیم: 77591809

تلفن: 77561721 داخلی 221

 

 

مهدی اخگری

رابط اتوماسیون تغذیه

مدرک تحصیلی:  دیپلم

شرح وظایف

تلفن: 77561721 داخلی 278

 

 

 

همکاران حوزه معاونت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست