مهندس محمد تقی زاده

مسئول واحد فناوری اطلاعات

تحصیلات :کارشناسی ارشد نرم افزار

 

مهندس نسرین کارمند

کارشناس شبکه و پرتال

تحصیلات :

کارشناسی مهندسی کامپیوتر، سخت افزار

کارشناسی ارشد مدیریت IT

مهندس هانیه رفعتیان

کارشناس فناوری اطلاعات

تحصیلات :

کارشناسی مهندسی IT

کارشناسی ارشد مدیریت IT

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست