برنامه جلسات ژورنال کلاب دانشجویان فیزیوتراپی مقطع دکترای تخصصی

نام و نام خانوادگی دانشجو

استاد راهنما

عنوان ژورنال کلاب(مقاله)

تاریخ و ساعت برگزاری

فاطمه مولایی

آقای دکتر عابدی- خانم دکتر دریابر

تاثیر ورزشهای ثباتی تنه در توانبخشی پس از بازسازی مفصل هیپ

1/7/1402

فائزه عباسچیان

خانم دکتر خلخالی

تأثیر توانبخشی بر نوروپلاستی سیتی

17/7/1402

فاطمه امیری

دکتر محمد محسن روستایی

تاثیر آرنج هایپرموبایل بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات شانه

26/7/1402

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست