کلینیک های کاردرمانی 

 

خدمات کلینیک های کاردرمانی

 

روشهای درمان اختلالات نرولوژیک(سکته مغزی، ضربه مغزی،ضایعات نخاعی، ام اس و ....)،

 

ضایعات ارتوپدی(انواع شکستگیها، و دررفتگیها و ...

 

کاردرمانی به کودکان فلج مغزی،

 

اختلالات یادگیری و مشکلات رفتاری

 

 

 

کلینیک‌های کاردرمانی 

 

خدمات کلینیک های کاردرمانی

روشهای درمان اختلالات نرولوژیک(سکته مغزی، ضربه مغزی،ضایعات نخاعی، ام اس و ....)

 

ضایعات ارتوپدی(انواع شکستگیها، و دررفتگیها و ...)

 

کاردرمانی به کودکان فلج مغزی،

 

اختلالات یادگیری و مشکلات رفتاری

 

تلفن :

77561721  -  77542057  -  77561724  -  77548496 

داخلی پذیرش کلینیک کاردرمانی: 281           داخلی کلینیک کاردرمانی بزرگسالان: 267  

داخلی کلینیک کاردرمانی جسمی: 268           داخلی کلینیک کاردرمانی ذهنی: 269

فایل‌ها