کتاب های ترجمه/ تالیف رشته ارتز و پروتز


عنوان: ارتزهای اندام تحتانی 

نویسنده: عالیه دریابر - مهدی رضایی - دکتر مختار عراض پور

انتشارات: پایگاه فرهنگ

شابک: 978-600-7456-43-9
سال چاپ: 1393


 

 

عنوان: کاربرد ارتزها در بیماری های ستون فقرات


نویسنده: مهدی رضایی، عالیه دریابر، دکتر مختار عراض پور

انتشارات: پایگاه فرهنگ

شابک: 978-600-7456-42-2
سال چاپ: 1393


 


عنوان: کاربرد بالینی ارتزهای اندام تحتانی در بیماری های سیستم عضلانی-اسکلتی

نویسنده: مهدی رضایی، عالیه دریابر، دکتر عباس رحیمی

انتشارات: قلم علم

شابک: 978-600-273-83-1
سال چاپ: 1394


 

 

عنوان: راهنمای کاربردی تجویز کفش طبی و ارتز در بیماری های اندام تحتانی

نویسنده: مهدی رضایی، عالیه دریابر، دکتر حسن سعیدی،

دکتر عباس رحیمی

انتشارات: پایگاه فرهنگ

شابک: 978-600-7456-41-5
سال چاپ: 1393

 

 

عنوان: کینزیولوژی سیستم عضلانی - اسکلتی: ستون مهره ای

نویسنده: عالیه دریابر، دکتر  هلاکو محسنی فر

انتشارات: قلم علم

شابک: 9786005870091
سال چاپ: 1392

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست