دکتر عالیه دریابر

 سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویی

 

 شرح وظایف

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی ارتوز و  پروتز. استادیار

پست الکترونیک

r_daryabor@yahoo.com

aliyehdaryabor@gmail.com 

aliyehdaryabor@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Aliyeh_Daryabor

تلفن تماس(داخلی)

   77159535 داخلی 244

 

 

 علیرضا کامیاب رودسری

 دبیر دانشجویی کمیته پژوهشی دانشجویی

 

 شرح وظایف

آخرین مدرک تحصیلی

 دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی

پست الکترونیک

 

  student.rehab.research@gmail.com

 

 

بروشور معرفی کمیته پژوهشی دانشجویی

کمیته پژوهشی دانشجویان زیر نظر معاونت تحقیقات و فن آوری دانشکده می باشد که برخی وظایف آن به شرح زیر است:

 

اهداف اصلی کمیته

تقویت پژوهشگر

توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی دانشجویان

نهادینه کردن نظام پژوهش در تمام امور

 

وابستگی سازمانی دانشجویان

درمقاله های فارسی

کمیته تحقیقات دانشجویان، نام گروه آموزشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

در مقاله های انگلیسی

 

Student Research Committee, Department of ..... , School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

 

فرم ها و آیین نامه ها

 

 

مقدمه ای در مورد دفتر تحقیقات دانشجویی

آئین نامه شماره یک

ارکان ساختار سازمانی (اساس‌نامه)

آئین نامه شماره دو

حوزه‌های کاری

آئین نامه شماره سه

طرح‌های تحقیقاتی

ضمیمه

آئین نامه شماره چهار

بازدیدهای علمی- تحقیقاتی

آئین نامه شماره پنج

کارگاه­ها

آئین نامه شماره شش

ارزیابی دفاتر بخشی

آئین نامه شماره هفت

انتخاب پژوهش­گر برتر در جشنواره­ی ابوریحان

آئین نامه شماره هشت

حمایت­های مالی دفتر مرکزی

 

ضمیمه آئین نامه شماره هشت

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست