معرفی کمیته پژوهشی دانشجویی

کمیته پژوهشی دانشجویان زیر نظر معاونت تحقیقات و فن آوری دانشکده می باشد که برخی وظایف آن به شرح زیر است:

اهداف اصلی کمیته

تقویت پژوهشگر

توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی دانشجویان

نهادینه کردن نظام پژوهش در تمام امور

وظایف

 کمک به انتشار مقالات دانشجویی با افیلیشن دانشکده

انجام طرح های پژوهشی دانشجویی

برگزاری کارگاه و وبینارهای پژوهشی دانشجویی

برگزاری تورهای تحقیقاتی و بازدید از مراکز تحقیقاتی

برگزاری همایش و کنگره های دانشجویی

برگزاری ژورنال کلاب های دانشجویی

مشاور آماری

 

وابستگی سازمانی دانشجویان

درمقاله های فارسی

کمیته تحقیقات دانشجویان، نام گروه آموزشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

در مقاله های انگلیسی

 

Student Research Committee, Department of ..... , School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

 

فرم ها و آیین نامه ها

 

 

مقدمه ای در مورد دفتر تحقیقات دانشجویی

آئین نامه شماره یک

ارکان ساختار سازمانی (اساس‌نامه)

آئین نامه شماره دو

حوزه‌های کاری

آئین نامه شماره سه

طرح‌های تحقیقاتی

ضمیمه

آئین نامه شماره چهار

بازدیدهای علمی- تحقیقاتی

آئین نامه شماره پنج

کارگاه­ها

آئین نامه شماره شش

ارزیابی دفاتر بخشی

آئین نامه شماره هفت

انتخاب پژوهش­گر برتر در جشنواره­ی ابوریحان

آئین نامه شماره هشت

حمایت­های مالی دفتر مرکزی

 

ضمیمه آئین نامه شماره هشت

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست