کلینیک کم بینایی

LOW VISION


واحد کم بینایی دانشکده علوم توانبخشی با دارا بودن وسایل تشخیصی و کمک بینایی ، آماده ارائه خدمات مشاوره و تجویز وسایل کمک بینایی به  افراد کم بینا  میباشد.

کم بینایی ( Low Vision ) یک کاهش بینایی دو طرفه است که به میزان قابل ملاحظه ای عملکرد بینایی فرد را مختل میسازد و نمیتوان آنرا با روشهای متعارف پزشکی وجراحی ووسائل کمک بینایی معمولی مانند عینک یا لنزهای تماسی به میزان کافی اصلاح نمود.نیمه بینایی اغلب بصورت کاهش وضوح دید یاحدت بینایی بروز میکند ولی ممکن است بصورت کاهش میدان بینایی؛ حساسیت به نوراعوحاج در دید ویا از دست دادن حس کنتراست نیز دیده شود.
طبق تعریف ، فردی که حدت بینایی وی کمتر از (6/18;0.3)20/70 و بیشتر و یا مساوی با 20/400 باشد، کم‌بینا میباشد.(1,2 in ICD-10).
طبق تعریف فردی که حدت بینایی وی کمتر از (3/60;0.05)20/400 باشد یا میدان بینایی در چشم با دید بهتر با بهترین اصلاح ممکن با حدت بینایی فوق همخوانی داشته باشد، نابینا میباشد.(3,4,5 in ICD-10) چنین فردی بدون کمک  پیاده‌روی برایش میسر نیست..
کم ‌بینایی( Low Vision ) اغلب در اثر مشکلات هنگام تولد ؛صدمات؛سالخوردگی؛ ویا بصورت عوارض جانبی بیماری ها روی می دهد .
عمده‌ترین علل جهانی نابینایی قابل اجتناب و آسیب‌های جدی بینایی، کاتاراکت، گلوکوم و تراخم میباشد.
خدمات کم ‌بینایی ( Low Vision ) علت ایجاد کننده مشکل بینایی را درمان نمیکند بلکه از باقیمانده بینایی موجود حداکثر استفاده را میبرد. مراقبتهای کم ‌بینایی جانشین نیاز به سایر درمان های همزمان مانند لیزر؛ دارووجراحی نمی گردد.

متخصصین کم ‌بینایی وسایل کم بینایی ( Low Vision ) ؛ فیلترها؛ تجهیزات میکروسکوپ یاتلسکوبیک ؛ بزرگ کننده ها ؛ تجهیزات انطباقی ؛سیستم های مدار بسته ؛ وسائل کمک به زندگی مستقل و آموزشها و مشاوره را به بیماران خود عرضه مینمایند.

متخصصین کم ‌بینایی( Low Vision ) چه کسانی هستند ؟
اینهامعمولا متخصصین اپتومتری یا چشم پزشکی هستند که در معاینه و درمان بیماران دارای اختلالات بینایی که با روشهای دارویی وجراحی یا وسایل کمک بینایی معمولی مانند عینک ولنز تماسی بطور کامل قابل درمان نیستند مهارت دارند. 
توانبخشی افراد کم بینا یک کار گروهی است که مستلزم حضور متخصصین low vision (اپتومتریست یا چشم پزشک) کاردرمانی فیزیوتراپی معلمین توانبخشی تکنیسین ها وافرادی از سایر مشاغل برحسب نیاز می باشد.

 


معاینه یک بیمار کم بینایی ( Low Vision )  شامل چه قسمت هایی است ؟
یک معاینه  معمولا با یک تاریخچه کامل شروع می شود در این مرحله تاکید خاصی بر روی مشکلات فونکسیونل بیمار مانند دید نزدیک  ، مشکلات مربوط به glare مشکلات بینایی در محیط خانه ، کار ،مدرسه و سفر می گردد همچنین یک بررسی دقیق از سابقه مشکلات چشمی و پزشکی بیمار بعمل می آید. 
معاینات مقدماتی ممکن است شامل ارزیابی عملکرد چشم مانند درک عمق ، دید رنگ ، حساسیت به کنتراست و اندازه گیری انحناء قرنیه گردد.

حدت بینایی با استفاده از تابلو های دید ویژه کم بینایی ( Low Vision ) شامل حروفی با اندازه های بزرگتر اندازه گیری می گردد تا دید بیمار دقیق تر مشخص گردد تعیین وضعیت انکساری افراد کم بینا با تکنیک های خاصی صورت می پذیرد که ممکن است شامل تغییر سطح نور ،استفاده از فیلتر ،واستفاده از تغییرات وسیع تر که مشاهده آنها برای بیماران راحت تر است گردد.

اگر دید بیمار خیلی کم باشد معاینه کننده ممکن است از سیستم های تلسکوپیک که برای بزرگنمایی در دور بکار برده می شونداستفاده نماید این سیستم ها هم برروی عینک سوار می شوند وهم ممکن است در دست نگه داشته شوند انواع وسایل کمک بینایی در نزدیک شامل عینک هایی با شماره بالا ،ذره بین های معمولی یا الکترونیکی و حتی ماشین های مطالعه الکترونیک مورد آزمایش قرار می گیرند.

میدان بینایی نیز معمولا مورد ارز یابی قرار می گیرد واگر بیمار دچار محدودیت میدان بینایی باشد وسایل تقویت میدان بینایی مورد ارزیابی قرار می گیرند وسایل ساده ای برای بهبود نحوه استفاده بیمار از باقیمانده میدان بینایی اش ممکن است تجویز گردند.
ارزیابی سلامتی چشم بیمار شامل یک معاینه بیو میکروسکوپیک از ساختمانهای خارجی ویک معاینه داخلی در حالت باز بودن مردمک (میدریاز )می گردد.

معاینه کننده ممکن است در مورد چگونگی تاثیر مشکل بیمار برروی دید وی و نحوه تقویت و مراقبت از بینایی بیمار با او مشورت نماید وسایل کمک به زندگی مستقل برای رفع نیازهای خاصی از بیمار مورد بررسی قرار می گیرند.
یک جلسه معاینه فرد کم بینا ( Low Vision )  ممکن است دو یا سه برابر یک معاینه استاندارد چشم بطول انجامد .

 

تلفن دانشکده:

77561721  -  77542057  -  77561724  -  77548496

داخلی کلینیک بینایی سنجی: 228                داخلی کلینیک کم بینایی: 229

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست