کلینیک الکتروفیزیولوژی

پاسخ شنیداری ساقه مغز-(Auditory Brainstem Response (ABR

ABR رایج‌ترین آزمون الکتروفیزیولوژیک است. آزمون  ABRسیگنال الکتریکی ثبت شده از ساقه مغز است که به وسیله محرک صوتی برانگیخته می‌شود و به صورت 7 سری موج مثبت ثبت می‌شود که حدود 10 میلی‌ثانیه طول می‌کشد. در واقع ABR  روشی برای بررسی عملکرد دو گوش، اعصاب شنوایی و سیستم شنوایی مرکزی تا ساقه مغز می‌باشد.

 اولین موج ABR حدود 5/1 تا 2 میلی‌ثانیه بعد از اولین تحریک ظاهر می‌شود. موج 7 واضح‌ترین موج است و بیشترین ارتباط را با آستانه شنوایی دارد.

امواج ولتاژ پایین (کمتر از 1 میکروولت) دارند، بنا براین عوامل بسیاری مانند حرکات ماهیچه‌ای و.... در ثبت پاسخ تاثیرمی‌گذارند به همین دلیل برای ثبت امواج، تقویت، فیلتراسیون و میانگین‌گیری انجام می‌شود.

مناسب‌ترین محرک برای ثبت امواج ABR کلیک است اما در مواردی که بخواهیم پاسخ فرکانس خاص را ثبت کنیم لازم است از محرک تون‌برست استفاده کنیم.

آزمونABR توسط ادیولوژیست انجام می‌شود. برای ثبت امواج، الکترودهایی را در ناحیه رستنگاه مو(VERTEX)،نرمه گوش یا زائده ماستویید همان طرف، نرمه گوش یا زائده ماستویید طرف مقابل می‌چسبانند. محرک صوتی از طریق هدفون وارد گوش می‌شود و سپس الکترود‌های متصل به سر پاسخ الکتریکی را دریافت می‌کنند. انجام ABR برای بیمار ناراحت کننده و دردناک نیست اما بهتر است بیمار هنگام آزمایش بخوابد. انجام آزمون ممکن است تا یک ساعت هم طول بکشد.

کاربرد بالینی ABR

در برآورد حساسیت شنوایی، ارزیابی عصب شنوایی و ارزیابی شنوایی نوزادان، کوکانی که تاخیر رشد دارند، کودکان یا بزرگسالان چند معلولیتی، افراد مبتلا به اتیسم، افراد متمارض کاربرد دارد.

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست