دکتر مهدی رضائی

سرپرست تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی ارتوز و پروتز

پست الکترونیک

Rehabilitation.sbmu@gmail.com

me.rezaei@sbmu.ac.ir

تلفن تماس(داخلی)

021-77569900

77561721 داخلی 266

 

 


 

 محبوبه دهقانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 مدیر سیستم هم آوا

شرح وظایف

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس مدیریت امور فرهنگی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 277

پیام رسان واتساپ 09361057276

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست