مدیر دفتر توسعه آموزش (EDO)

 

دکتر فاطمه حیدری

استادیار، دکترای تخصصی شنوایی شناسی

پست الکترونیک: fheidari.audio@gmail.com

شماره تماس: 4-77561721 داخلی 236

 

معرفی دفتر توسعه آموزش (EDO)

 

دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی تحت نظر ریاست دانشکده به عنوان ساختاری از مجموعه معاونت آموزشی به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش در رشته های توانبخشی در مقاطع مختلف تحصیلی تشکیل شده است. فعالیت EDO دانشکده علوم توانبخشی بر اساس نیازهای در حال تغییر جامعه تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC) از سال 1385شروع گردیده است. با تلاش کمیته های مختلف EDO تاکنون، دانشکده علوم توانبخشی دارای فرایندهای آموزشی مطرح در سطح دانشگاهی یا کشوری بوده است. کارگاه تدوین طرح درس، روش تدریس، ارزشیابی دانشجو و دیگر کارگاههای مرتبط مانند اخلاق حرفه‌ای را برای اعضای گروههای آموزشی دانشکده و دیگر دانشکده‌ها برگزار کرده است.

 

هدف

 

بهبود، ارتقاء و توسعه کیفیت آموزشی دانشکده علوم توانبخشی در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در زمینه های مختلف علوم توانبخشی

 

رسالت

دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی، اجرای موارد ذیل را برای تحقق هدف به عنوان ماموریت خود مورد لحاظ قرار داده است:

1. ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در حیطه های برنامه اعضای هیئت علمی و دانشجویان

2. برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی و پیگیری تدوین طرح دوره و درس، کارنما (لاگ بوک)

3. نیازسنجی و هماهنگی در برنامه ریزی دوره های آموزشی اعضای هیئت علمی

4. هدایت اعضای هیئت علمی به سوی انجام تحقیق در زمینه آموزش و نیز آموزش پاسخگو و جامعه نگر

5. جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

 

وظایف مدیر دفتر توسعه آموزش

 

 

آیین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور-1401

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست