گروه کاردرمانی

اعضاء هیات علمی

دکتر مینو کلانتری

مدیر گروه

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

دانشیار

زمینه های تخصصی

کاردرمانی در کودکان با اختلالات نورولوژیک

روش تحقیق

مطالعات کیفی

طراحی پرسشنامه

کینزیولوژی

پست الکترونیک

Mn_kalantari@yahoo.com

minookalantari@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Minoo_Kalantari

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 265

 

دکتر نوید میرزاخانی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی روانشناسی کودک

 رتبه علمی

استادیار

 زمینه های تخصصی

پردازش حسی

سلامت کودکان

 سلامت کودکان و نوجوانان
 
 پردازش حسی و غربالگری طیف اتیسم 
 
 روانسنجی ابزارهای موثر در رشد کودک ( پردازش حسی - بازی  - مشارکت پذیری - مهارت اجتماعی)

 

 انجام پژوهش های بین رشته ای در مقاطع ارشد و دکترا  (روانشناسی /رفتارحرکتی/مشاوره ومعماری)
 گواهی نامه بین   المللی کلیک کنید

 پست الکترونیک

mirzakhany@yahoo.com

mirzakhany@sbmu.ac.ir

 لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Navid_Mirzakhani

 تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 251

 

 

دکتر مهدی رضائی

( معاون دانشجویی و فرهنگی )

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

دانشیار

زمینه های تخصصی

کاردرمانی در سلامت روان

کاردرمانی در سالمندان

توانبخشی حرفه ایی

گواهی نامه بین المللی   کلیک کنید

پست الکترونیک

arezaee2003@yahoo.com

Rezaee_m@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Rezaee

تلفن تماس(داخلی)

77561721  داخلی 214

 

 

دکتر علی اصغر جامه‏ بزرگی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای بیومکانیک ورزشی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

کاردرمانی در بیماران ارتوپدی 

توانبخشی درضایعات ورزشی

Hand Therap

پست الکترونیک

aas.bozorg@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Aliasghar_Jamebozorgi

تلفن تماس(داخلی)

  77561721 داخلی 250

 
 

  دکتر اشکان ایرانی

آخرین مدرک تحصیلی

   دکترای تخصصی نوروساینس

رتبه علمی

   استادیار

زمینه های تخصصی

 کاردرمانی جسمی ، علوم اعصاب شناختی، توانبخشی عصبی

پست الکترونیک

irani.ot@sbmu.ac.ir

شناسه های پژوهشی

https://isid.research.ac.ir/Ashkan_Irani

تلفن تماس(داخلی)

  77561721 داخلی 250

 

 

 

دکتر ریحانه عسکری کچوسنگی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

استادیار 

زمینه های تخصصی

توانمندسازی نوزادان پرخطر 

توانبخشی کودکان با اختلالات جسمی - حرکتی

درمان های خانواده محور

پست الکترونیک

re-askary@sbmu.ac.ir

askary_ot@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Reihaneh_AskaryKachoosangy

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 250

 

 

دکتر مهناز حجازی شیرمرد

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

مداخلات کاردرمانی در بزرگسالان با اختلالات نورولوژیک ( سکته مغزی و ....)

مداخلات کاردرمانی در کودکان با اختلالات نورولوژیک ( فلج مغزی و ...)

پست الکترونیک

Hejazishirmard.m.@sbmu.ac.ir

m.hejazishirmard@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mahnaz_HejaziShirmard

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 250

 

دکتر مرضیه پشمدارفرد

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

آموزش بالینی

ارزشیابی آموزشی (بالینی و...)

مشارکت کودکان به ویژه کودکان با اختلال حرکتی

ابزارسازی

سالمندی

پست الکترونیک

m.pashmdarfard@sbmu.ac.ir

m.pashmdarfard@gmail.com

لینک علم سنجی

 

https://isid.research.ac.ir/Marzieh_pashmdarfard

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 250

 

دکتر منیره نوبهار اهری

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

توانبخشی شناختی

 کاردرمانی مبتنی بر مدرسه

ساخت و اعتباریابی ابزارهای ارزیابی

مداخلات کاردرمانی مبتنی بر اکوپیشن

پژوهش های بین رشته ای

پست الکترونیک

m.nobahar@sbmu.ac.ir

nobahar.ot@gmail.com

لینک علم سنجی

 

https://isid.research.ac.ir/Monire_NobaharAhar 

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 265

 

دکتر امیر رحمانی رسا

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

  توانمندی  اختلالات نورولوژیک اطفال و بزرگسالان

  سلامت روان

پست الکترونیک

 

   rahmaniot@sbmu.ac.ir
 

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Amir_Rahmanirasa 

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 251

 

 

اعضاء کادر آموزشی

  دکتر زهرا پاشازاده آذری

آخرین مدرک تحصیلی

   دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

   کارشناس گروه آموزشی کاردرمانی

زمینه های تخصصی

  کاردرمانی اختلالات رشدی 

کوچینگ عملکرد کاری (OPC)

ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری رشدی 

یکپارچگی حسی و پردازش حسی 

پست الکترونیک

zahrapashazadehazari@gmail.com

شناسه های پژوهشی

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1347-2774

تلفن تماس(داخلی)

  77561721 داخلی 251

 
 
 

 ماهرخ قهاری

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد کاردرمانی

رتبه علمی

کارشناس گروه آموزشی کاردرمانی

زمینه های تخصصی

کادرمانی کودکان با مشکلات جسمی حرکتی

Hand Therpist

پست الکترونیک

ghahmah@yahoo.com

شناسه های پژوهشی

https://www.linkedin.com/in/mahrokh-ghahari-528564209/?originalSubdomain=ir

تلفن تماس(داخلی)

  77561721 داخلی 250

 

همکاران بازنشسته گروه

خانم آمنه عزتی

مربی کاردرمانی

خانم ژاندارک اقلیدی

مربی کاردرمانی

 زهرا شفیعی

کارشناس ارشد. عضو کادر آموزشی کاردرمانی

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست